privatperson eller næringsdrivende?

Advokatfirmaet Bentzen er i dag et av Ringerikes største advokatfirmaer, med kontor både i Hønefoss,og på Gran. 

Vi ønsker å bidra som rådgivere tidlig i prosesser, slik at juridiske utfordringer kan unngås ved at det velges helhetlige løsninger.

Ved å ha mange fagspesialiserte advokater kan vi gi deg som kunde effektiv og skreddersydd rådgivning av høy kvalitet og med gode praktiske løsninger.

Vi samarbeider med Norges Bondelag og er ofte engasjert i odelsspørsmål, generasjonsoverganger og annen bistand forbundet med landbrukseiendommer.

Erfaringen fra arbeidet med fast eiendom har i de senere årene blitt benyttet ovenfor en bredere kundekrets. Dette har bidratt til at vi blant annet har spesialisert kompetanse innenfor eiendomsutvikling og kjøp/salg av fast eiendom. Denne kompetansen gjør oss rustet til å håndtere alt fra å bistå ved ordinære eiendomssalg, til å være rådgiver i due diligenceprosesser i forbindelse med næringseiendom og større oppkjøp.

Som et ledd i vårt ønske om å ha et lokalt engasjement i regionen har vi også et veletablert samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) hvor vi bistår i undervisningen, både innenfor juridiske og økonomiske fag.