Privatpersoner Næringsdrivende
Vi har advokater med ulik spesialisering, og kan blant annet hjelpe deg med problemstillinger innenfor avtalerett, familierett, arverett, odelsrett og generasjonsskifte. Vi kan også bistå med salg og oppgjør av dine eiendommer.  Vi bistår næringsdrivende i ulike problemstillinger innen blant annet eiendomsutvikling, selskapsutvikling, drift og forvaltning av eiendom, kjøp og salg av næringseiendom, due diligenceprosesser i forbindelse med næringseiendom og større oppkjøp. Vi hjelper også til med skatte- og avgiftsspørsmål. I styrearbeid kan vi være din rådgiver og samtalepartner.

Som det fremgår i listen ovenfor kan vi bistå deg som kunde på ulike rettsområder. I lenken under finner du en presentasjon av våre advokater med oversikt over deres kompetanseområder.

Vår kompetanse