Advokatfullmektig
950 62 700 Send e-post

Christina har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og ble uteksaminert i 2014.

Hun har arbeidserfaring som førstekonsulent fra Justis- og beredskapsdepartementet og Utlendingsdirektoratet.

Christina har vært ansatt som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Bentzen siden september 2016. Hennes spesialfelt er tingsrett, konkurs- og panterett.

På fritiden er Christina glad i trening, matlaging og å være sammen med familie og venner.