Advokat/partner
926 01 185 Send e-post

Michael Andreas er cand. jur. fra det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo og ble uteksaminert i 2007.

Han ble ansatt som advokatfullmektig i 2007, fikk sin advokatbevilling i 2009, og har fast eiendoms rettsforhold som sitt hovedfelt.

Blant annet arbeider han med kontraktsrett, grensespørsmål, jordskifte, tinglysing, odel, due diligence, immaterialrett mv, og bistår både privatpersoner, næringsdrivende og landbruket.

Med sin gårdsbakgrunn har han de nødvendige forutsetninger for å sette seg inn i og forstå saker tilknyttet landbruket.