Advokat
909 17 922 Send e-post


Trine har master i rettsvitenskap fra det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo og ble uteksaminert i 2008.

Hun har erfaring fra Finansklagenemnda hvor hun i perioden 2008 – 2012 arbeidet med erstatnings- og forsikringsrettslige problemstillinger samt tvister knyttet til kjøp og salg av fast eiendom.

Trine har vært ansatt som advokatfullmektig/advokat hos Advokatfirmaet Bentzen siden mars 2012. Hennes arbeidsoppgaver favner om de fleste av firmaets fagområder, men hun arbeider for tiden mest innen selskapsrett, erstatningsrett og fast eiendom.

På fritiden trekkes Trine mot fjell og frisk luft, aller helst med ski under beina.