Aut. regnskapsfører
913 04 015 Send e-post


Anne Berit har vært ansatt hos Veiby økonomi siden 2004, og har således vært med fra oppstarten. Hun arbeider som autorisert regnskapsfører og er personalsjef.

Hennes primæroppgaver er regnskapsføring med spesialkompetanse på lønn, personal og sykepenger.

På fritiden kobler hun av med interiør og hagearbeid eller hun reiser og opplever nye steder.