Regnskapsfører
958 98 317 Send e-post

Berit ble ansatt hos Veiby Økonomi i 2013 som regnskapsfører.

Hun har tidligere arbeidet hos skatteoppkreveren i Ringerike og Hole, og har i tillegg erfaring fra systemutvikling og opplæring/innføring av IT-baserte økonomisystemer for Forsvaret og Statsbygg.

Berit er økonomiutdannet fra HBV (den gang het det faktisk Statens Lærerhøgskole for handels- og kontorfag...), og har tilleggsutdanning innen IKT.

På fritiden er det barna og deres aktiviteter som opptar det meste av tiden, men når døgnets timer strekker til prioriterer Berit gjerne trening og friluftsliv.