Regnskapsfører
932 05 254 Send e-post


Tommy ble ansatt hos Veiby Økonomi i januar 2015 som regnskapsfører.

Han har studert på Høyskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), og har to bachelorgrader, en i bedrifts-økonomi og en i IT.

Tommy har tidligere jobbet som IT konsulent i Forsvaret.

Ettersom han er nyutdannet innen økonomi er han ivrig på å sette teorien ut i praksis.

På fritiden liker Tommy å trene og er en ivrig HBK supporter.