Mange selskaper ser fordelen av å sette bort hele eller deler av sin økonomifunksjon

Ved å outsource får du fordeler som redusert personalansvar, lavere eller mer forutsigbare personalkostnader, økt konsentrasjon om din egen bedrift og effektiv økonomistyring. Du får også tilgang til mer økonomikompetanse i egen bedrift.

Vi har god erfaring med flere mellomstore bedrifter som har beholdt ansvaret for regnskapsføringen internt, men som har satt bort økonomisjefsrollen til oss.

Vi bistår da med blant annet rapportering, effektive rutiner, deltar i ledermøter, møter med finansinstitusjoner, medarbeideransvar for de regnskapsansatte m.v.

Vi er også kontaktperson overfor revisor og andre som for eksempel offentlige myndigheter.