Regnskapsføring og rådgivning

Vi hjelper deg å føre regnskapet ditt i henhold til myndighetenes krav. Men regnskapet er mer enn et krav. Vi kan hjelpe deg slik at du får bedre oversikt over din virksomhet og kan bistå med hvordan du kan benytte tallene til å ta de riktige strategiske valgene.

Du velger hva du ønsker å sette bort til oss. Vi kan føre regnskap, betale regninger, skrive ut fakturaer, utbetale lønn, lage skreddersydde rapporter og være samtalepartner. Valget er ditt og vi skreddersyr oppdraget etter ditt behov.

Når du driver egen virksomhet er du avhengig av å kunne legge opp gode rutiner for bedriftens økonomistyring.

God økonomisk styring skal sikre tilførsel av tilstrekkelig kapital og samtidig fortelle deg hvor mye det er forsvarlig å ta ut i utbytte/lønn.

Mange som etablerer virksomhet har verken interesse eller kunnskap nok til å føre regnskapet selv, og erfarer at mye tid i stedet kan brukes på selskapets kjernevirksomhet.

Dersom dette også gjelder deg, anbefaler vi at du tar kontakt slik at regnskapene blir ført på en forsvarlig måte slik at du kan bruke alle dine ressurser til verdiskapning.

Vi har medarbeidere som kan hjelpe din bedrift med blandt annet vurdering av organisasjonsform, selskapsstiftelser,tilrettelegging og utvikling av regnskaps-, rapporterings-, og kontrollrutiner, krisehåndtering og opprydding, analyser, kalkulasjoner og budsjettarbeid, implementering av økonomisystemer og rutiner og oppkjøpsanalyser (due diligence og verdsettelse)